ماهاتیر محمد، معمار مالزی نوین است و در سال‌های پایانی دهه ۱۹۹۰ توانست بدون کمک صندوق بین‌المللی پول، کشورش را از بحران منطقه جنوب شرق آسیا سالم خارج کند. اما برخی شرایط نسبت به دو دهه پیش تغییر کرده است. برای مثال در سال‌های اخیر چین با هدف افزایش نفوذ در منطقه شرق آسیا و جهان اقدامات مختلفی انجام داده و سرمایه‌گذاری‌های عظیم در کشورهای دیگر کرده است. مالزی یکی از کشورهایی است که در سال‌های اخیر پذیرای میزان بالای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین بوده است.ماهاتیر محمد با بدهکار شدن کشورش و نیز نفوذ چین بر مالزی مخالف است و اعلام کرد در پروژه‌هایی که با سرمایه‌گذاری چین انجام می‌شود تجدید نظر خواهد کرد. از سوی دیگر ماهاتیر محمد باید به‌طور موثر با فساد مالی که در دوره نخست‌وزیر نجیب رزاق ایجاد شده و گسترش یافته مبارزه کند.با توجه به دیدگاه‌های ماهاتیر محمد درباره مسائل سیاسی و اقتصادی، برخی تحلیلگران انتخابات هفته گذشته در مالزی را نوعی سونامی توصیف کرده‌اند. برای اظهارنظر درباره اقدامات نخست‌وزیر جدید و تاثیر این اقدامات بر اقتصاد مالزی هنوز زود است اما حتی طرفداران نخست‌وزیر قبلی معتقدند در بلندمدت حضور ماهاتیر محمد در صحنه سیاسی مالی برای کشور مفید خواهد بود.

احسان آذری‌نیا