از همان ابتدا انتقادات وسیعی درباره نحوه قیمت‌گذاری و سازوکار تخصیص آن مطرح شد و نشان از ناپختگی این سیاست داشت؛ کما اینکه برخی نمودهای بیرونی آن در روزهای بعد جلوه پیدا کردند و اتاق ایران نیز قرار است امروز بیانیه‌ای در مورد سیاست‌های ارزی جدید منتشر کند.

تفاوت کنونی قیمت بین بازار غیررسمی و قیمت اعلام‌شده نیز قطعا ریشه‌هایی اقتصادی دارد و باید دید که دولت برای مجموعه این مشکلات چه برنامه‌ای در سر می‌پروراند. مشکلاتی که در صورت مرتفع نشدن ممکن است آینده این طرح را در معرض شکست قرار دهد.

 باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی مشکلات و امکان تداوم  این سیاست در نرخ کنونی پرداخته است.

امیر جهانی