هدف اولیه یورو این بود که هویت اروپایی را در بازارها تقویت کند و تثبیت قیمت‌ها، رشد اقتصادی و منافع تجاری را نصیب اعضا کند؛ اما از همان ابتدا مشخص بود که ناهمگونی اقتصادی میان کشورهای عضو این پیمان ارزی، در نهایت خود را نشان خواهد داد و کشورهای قدرتمند از منافع خود در برابر مشکلات سایر کشورها کوتاه نخواهند آمد. موضوعی که در سال‌های بعد اشکال پیچیده‌تری به خود گرفت و در قالب‌های مختلف نمود پیدا کرد. در این زمینه به دو مورد مشخص می‌توان اشاره کرد، اولی بحران اقتصادی یونان بود که از سال ۲۰۰۸ هنوز دامن این اتحادیه را رها نکرده است و کماکان بر وضعیت آینده یورو موثر خواهد بود؛ دیگری به صندوق مشترک ضمانت سپرده‌ها مربوط می‌شود که قرار است وظیفه کاهش ریسک را در نظام یکپارچه بانکی اروپا ایفا کند. بسیاری کارشناسان آینده یورو را به این دو مورد گره می‌زنند و معتقدند تحلیل آینده یورو بدون تحلیلی دقیق نسبت به این دو اتفاق مهم امکان‌پذیر نخواهد بود. آیا حوزه یورو از پس مشکلات خود برمی‌آید؟

امیر جهانی