بدین ترتیب انتظار می‌رود برای مدتی سرمایه گذاران با احتیاط رفتار کنند. مشخص شدن جهت حرکت بازارها و سیاست‌های دولت آمریکا به زمان نیاز دارد. برنامه‌های حمایت‌گرایانه دولت آمریکا سبب نگرانی نهادهای بین‌المللی و شرکای تجاری این کشور شده است. پایان هفته گذشته مذاکراتی بین مقامات چین و وزیر دارایی آمریکا بر سر اختلافات تجاری انجام شد، اما با آنکه وزیر دارایی آمریکا این مذاکرات را مثبت ارزیابی کرده، اما کارشناسان معتقدند دولت آمریکا سیاست‌های حمایت گرایانه خود را ادامه خواهد داد و این امر واکنش‌هایی را از سوی شرکای تجاری این کشور همراه دارد.هدف ترامپ کمک به کاهش کسری بودجه و کسری تجاری این کشور است و او در این مسیر حاضر است هر اقدامی انجام دهد.در مطالب حاضر به وضعیت بازارهای مالی و عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران در این بازارها، افق شاخص دلار که بر قیمت مواد خام تاثیرات بزرگ دارد، وضعیت بازار نفت و عوامل رونق آن در هفته‌های اخیر و وضعیت بازار طلا در ماه‌های اخیر و سال جاری میلادی اشاره شده است.

احسان آذری‌نیا