این در حالی است که در میان بسیاری از کشورها، با مختصات جغرافیایی، مذهبی و فرهنگی مختلف، تعطیلات دو روزه پایان هفته برقرار بوده و عملا ایران در زمره معدود کشورهایی است که تنها یک روز و نیم را به‌عنوان تعطیلی پایان هفته تعیین کرده است. به گفته بسیاری از صاحب نظران، یکی از ابتدایی‌ترین اقدامات برای توسعه گردشگری و افزایش سطح بهره‌وری نیروی کار، ساماندهی تقویم تعطیلات کشور و دو روزه کردن تعطیلات آخر هفته است.  

فقدان تعطیلات دو روزه موجب شده است تا در هر تعطیلی دو روزه یا بیشتری که در تقویم وجود دارد، بار ترافیکی سنگینی به جاده‌ها تحمیل شود و اساسا توزیع مسافرت‌ها در طول سال از هیچ‌گونه توازنی برخوردار نباشد.با این حال اختلاف نظرهای فعلی میان سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با مجلس بر سر طرح ساماندهی تعطیلات، موجب معطل ماندن آن و ادامه روندی شده که با هیچ معیار و استانداردی قابل دفاع نیست. باشگاه اقتصاددانان، در پرونده امروز خود به بررسی این موضوع پرداخته است.

امیر جهانی