در حوزه سیاست خارجی مهم‌ترین توافقی که اقتصاد ایران وابستگی بالایی به آن دارد، در خطر است و آمریکایی‌ها سخنان ضد و نقیضی درخصوص خروج از برجام می‌گویند.  در داخل نیز صندوق‌های بازنشستگی شرایط خوبی ندارند و بسیاری از استان‌های کشور دچار خشکسالی شدیدی شده‌اند. همچنین تولید‌کننده‌های داخلی نیز شرایط سختی را می‌گذرانند و کارکنان و کارگران نیز سعی دارند با تجمع و اعتراض، شرایط غیر عادی و بحرانی خود را به گوش مسوولان برسانند. حال اینکه در سال جاری فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران چیست ؟ کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به معرفی فرصت‌ها و تهدید‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۷ پرداخته‌اند.

شهاب الدین رحیمی