به این ترتیب با اعلام تک‌نرخی شدن دلار در سطح ۴۲۰۰ تومان، مسیر رشد قیمت نمادهای بورسی متوقف شد. بر این اساس معاملات بورس تهران در اولین ماه از سال‌جاری، شاخص کل با افت ۸/ ۰ درصدی همراه شد.  در این میان فعالان بازار سرمایه معتقدند هر چند زود است که  موفقیت سیاست‌گذار را در اجرای سیاست ارزی جدید ارزیابی کرد اما اگر تک‌نرخی شدن ارز تشکیل بازاری منسجم و متشکل را به دنبال داشته باشد، بازار سرمایه ایران در بلندمدت از ثبات در نرخ‌های برابری ارزی منتفع خواهد شد. اما تاثیر تصمیم یکسان‌سازی نرخ دلار در محدوده ۴۲۰۰ تومان بر سود آوری صنایع مختلف دربازار سرمایه متفاوت خواهد بود. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی تاثیر تک‌نرخی شدن ارز بر بازار سهام پرداخته است.