دقت در اثرات تغییر ساعت مهم است، زیرا این برنامه بر همه ما تاثیر دارد. برخی تحقیقات به افزایش تصادفات رانندگی در چند روز پس از تغییر ساعت اشاره می‌کنند و علت آن را محرومیت از خواب رانندگان می‌دانند. اما تحقیقات دیگر نشان می‌دهند در مدت ۸ ماه که ساعت‌ها یک ساعت جلو هستند، میزان تلفات ترافیکی به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر می‌شود، زیرا عصرها رانندگان ساعات بیشتری در هوای روشن رانندگی می‌کنند.

نکته دیگر این است که در بسیاری از موارد، نقاط ضعف و اثرات منفی تغییر ساعت حاصل تحقیقات متعدد و فراگیر نیست. برای مثال افزایش حملات قلبی در دوشنبه پس از جلو بردن ساعت‌ها را در نظر بگیرد. این باور که حملات قلبی افزایش می‌یابد، تنها در یک تحقیق در دانشگاه میشیگان درباره بیماران قلبی آن ایالت نشان داده شده است. این به آن معناست که هیچ تحقیقی به‌طور فراگیر در سراسر آمریکا در این زمینه انجام نشده و نمی‌توان نتیجه یک تحقیق را به کل آمریکا تعمیم داد.

نکته مهم طرح این است که میزان کلی حملات قلبی در یک هفته پس از تغییر ساعت ها، هیچ تغییری نداشته یعنی در روز دوشنبه بالاتر بوده اما در روزهای بعدی هفته، کاهش یافته است. موضوع مهم دیگر این است که تغییر ساعت شروع به کار و تحصیل برای افراد مختلف معنای یکسانی ندارد. برای مثال در یک ایالت ساعت رفتن به رختخواب ساعت ۱۱ شب و در ایالت دیگر این ساعت ۱۰ شب است. به این ترتیب آنچه مهم است میزان خواب شب است نه ساعت بیدار شدن. در حقیقت بخشی از انتقادهایی که درباره اثرات منفی تغییر ساعت مطرح می‌شود برای همه کشورهایی که این سیستم را اجرا می‌کنند صدق نمی‌کند. همچنین باید دید محل زندگی منتقدان و موافقان این سیستم کجاست. در مناطق شمالی کره زمین، تغییرات فصلی بزرگ‌تر است و ساکنان این مناطق به سیستم تغییر ساعت علاقه بیشتری دارند. محور زمین نسبت به خورشید کج است، بنابراین در مناطق شمالی و جنوبی نزدیک به دو قطب، میزان دریافت نور خورشید در دوره‌های مختلف سال متفاوت است. ساکنان این مناطق با تغییر ساعت استفاده بیشتری از نور خورشید می‌کنند و از تغییر ساعت راضی هستند.

در مناطق مرکزی کره زمین یعنی نزدیک خط استوا در تمامی دوران سال، میزان نور خورشید تقریبا یکسان است در نتیجه تغییر ساعت به تغییرات بزرگ در میزان دریافت نور خورشید منجر نمی‌شود و نیاز زیادی به تغییر ساعت برای استفاده بیشتر از نور خورشید وجود ندارد. حتی در یک کشور و یک ایالت ممکن است تغییر ساعت نتایج متفاوتی به‌وجود آورد. می‌توان گفت همه چیز به عادات کار و زندگی مردم در هر منطقه بستگی پیدا می‌کند.

در دهه‌های اخیر روش‌های مختلفی برای کاهش مصرف انرژی معرفی شده و نکته جالب توجه این است که درباره تاثیر این روش‌های تحقیقات بسیار گسترده‌ای انجام شده و کارشناسان توانسته‌اند به نتایج مفید دست پیدا کنند. اصل مورد توجه درباره تغییر ساعت، تاثیر آن در کاهش مصرف انرژی بوده اما به دلیل تعدد عوامل موثر بر مصرف انرژی و گوناگونی عادات مردم، هنوز نمی‌توان گفت برنامه تغییر ساعت قطعا نتایج مورد نظر را در همه جا دربردارد. ضروری است کشورهایی که از این روش استفاده می‌کنند تحقیقات مستقلی برای بررسی تاثیر آن بر مصرف انرژی مردم انجام دهند. مسلما اگر برنامه تغییر ساعت با درنظرگرفتن شرایط هر منطقه و همراه با آموزش همگانی انجام شود، تاثیرات مثبت آن بیش از نقاط ضعف آن خواهد بود.