مسائل متعددی نظیر قراردادهای مبهم بین باشگاه‌ها و مدیران با بازیکنان و مربیان، رفت و آمدهای فراوان مدیریتی، وجود نداشتن سوابق شرکتی مشخص درخصوص بعضی باشگاه‌ها، ابهام در نحوه تشخیص و مطالبه مالیات بر درآمد ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و کادر‌فنی تیم‌های مختلف ورزشی و متمایز کردن فعالیت‌های حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای، سیستم مبهم دلالی و ایجنتی با روابط غیررسمی و بسیاری مسائل دیگر، همگی موجب شده است که در فوتبال تقریبا دولتی کشور، هزینه‌های هنگفتی از جیب بیت‌المال هدر رود. مسائلی که سال‌هاست در کشورهای توسعه‌یافته و صاحب فوتبال برطرف شده است و این سوال ایجاد می‌شود که به چه دلیل و از سوی چه کسانی، این ابهامات رفع نمی‌شود. اگر فریادهای اخیر علی کریمی نبود، افکار عمومی تا چه میزان نسبت به این ابهامات حساسیت می‌یافت؟

باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی موضوع شفافیت در فوتبال و مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد پرداخته است.

امیر جهانی