از سوی دیگر درک علل این سقوط فوایدی در بر خواهد داشت. اکثر تحلیلگران معتقدند سرمایه‌گذاران به انتشار چند خبر مثبت از اقتصاد آمریکا واکنش منفی نشان دادند، زیرا اخبار مثبت به‌ویژه اگر درباره وضعیت بازار کار و رشد سطح دستمزدها باشد به معنای افزایش سریع تر نرخ‌های بهره و کاهش حمایت‌ها از بازارهای مالی خواهد بود. از آنجا که رونق بورس آمریکا به سیاست‌های حمایتی مالی و پولی دولت و بانک مرکزی این کشور وابستگی شدید دارد هرگونه کاهش در حمایت‌ها سبب وحشت سرمایه‌گذاران می‌شود.

نکته مهم این است که سرمایه‌گذاران باید به استحکام شاخص‌های بنیادی اقتصاد جهان توجه بیشتری داشته باشند. امسال با آنکه ریسک‌هایی رونق اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، اما وضعیت اقتصادی در چین، ژاپن، منطقه یورو و آمریکا بهتر از سال گذشته است و نیز بانک‌های مرکزی همواره با توجه به شرایط موجود درباره محدود کردن سیاست‌های انبساطی تصمیم‌گیری می‌کنند به این معنا که کاهش حمایت‌ها حتما به شکل تدریجی انجام خواهد شد. افزایش بیش از حد طبیعی نرخ رشد اقتصاد آمریکا، محدود شدن سریع برنامه‌های حمایتی بانک‌های مرکزی بزرگ، ابهام‌ها درباره برنامه‌های اقتصادی دولت جدید آمریکا و نبود میزان کافی اعتماد به آینده در بین شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان، برخی از عوامل نگرانی سرمایه‌گذاران است. در مطالب حاضر به علل سقوط بازارهای مالی جهان در هفته گذشته، احتمال تکرار این سقوط در آینده، نکاتی که سرمایه‌گذاران باید به آن توجه داشته باشند و لزوم توجه سیاست‌گذاران به تاثیر تصمیم‌های اقتصادی بر بازارهای مختلف اشاره شده است.


احسان آذری‌نیا