براساس این قانون، رکن داوران مرکز داوری، از عده‌ای اشخاص واجد صلاحیت و معتمد تشکیل می‌شود که از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر افراد مطلع، خوشنام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی آگاهی دارند به پیشنهاد دبیرکل و تایید هیات‌مدیره برگزیده می‌شوند. براساس قانون، طبق ماده ۱۰ قانون اساسنامه مرکز داوری، در داوری‌های داخلی، رسیدگی طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی درباره داوری (باب هفتم) و در داوری‌های بین‌المللی طبق قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ انجام می‌شود. نقش مهم و غیرقابل کتمان این مرکز تخصصی و مستقل که موجب افزایش سرعت رسیدگی به امور اختلافی بازرگانان می‌شود، باعث شده است که این نهاد در سطح بین‌المللی نیز روز به روز جایگاه بالاتری پیدا کند و بخش قابل ملاحظه‌ای از اختلافات تجاری، به آن ارجاع داده شود. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی مکانیزم، سابقه و عملکرد فعلی این نهاد بسیار با اهمیت و نیز انتقاداتی که به عملکرد آن وارد می‌شود پرداخته است.

امیر جهانی