این کشورها به‌دلیل مشکلات عدیده و ریسک‌های سرمایه‌گذاری خود، عجالتا برای کشورهای خارج از منطقه جذابیتی ندارند تا با خیال راحت پا در آنجا گذاشته و فعالیت جدی انجام دهند. در این بین نقش کشورهای منطقه که به‌هرصورت دارای منافع مشترک با این مصیبت زدگان هستند بیش از هر وقت دیگری پررنگ می‌شود. عراق و سوریه به‌عنوان دو پیکر زخم خورده از تیغ تحجر، در سال‌های اخیر با مشکل جدیدی به نام داعش روبه‌رو بوده‌اند که اگر کمک ایران در آنجا نبود، قابل پیش‌بینی نیست که امروزه کل منطقه در چه وضعیتی قرار داشت. اما حال که به مدد کشور ما این غده سرطانی از منطقه دفع شده است، باید پرسید که مسوولان کشورمان چه برنامه‌ریزی مدون و مشخصی برای حضور اقتصادی در این کشورها و جبران ویرانی‌ها و تامین مایحتاج آنها دارند؟ صادرات کدام کالاها امروزه برای بازرگانان ما منطقی‌تر است؟ اولویت سرمایه‌گذاری در کدام بخش‌هاست و آیا برای بازار این کشورها استراتژی مشخصی تعیین شده است؟

باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی روابط اقتصادی میان ایران و دو کشور عراق و سوریه و افق این مناسبات پرداخته است.

امیر جهانی