در دو دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا، قدم‌هایی برای افزایش رفاه مردم برداشته شد. تصویب قانون استفاده همگانی از خدمات بهداشتی و درمانی یکی از این قدم‌ها بود. البته در آن سال‌ها مانند قبل، نابرابری‌های اجتماعی و درآمدی جامعه آمریکا افزایش یافت و روند افزایش ثروت ثروتمندان ادامه پیدا کرد، اما طبقه متوسط و فقیر جامعه از پوشش‌های بیمه‌ای برخوردار بودند.جمهوری‌خواهان در کنگره آمریکا تلاش کرده‌اند برنامه‌هایی که در دوره ریاست جمهوری اوباما تصویب و اجرا شد را لغو کنند.نهاد ناظر سازمان ملل در حوزه فقر و حقوق بشر ماه گذشته میلادی گزارشی افشاکننده از وضعیت جامعه آمریکا منتشر کرد که در آن ترامپ و نمایندگان حزب جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا به تلاش برای تبدیل کردن آمریکا به قهرمان نابرابری شدید متهم شده‌اند. فیلیپ آلستون گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه فقر شدید و حقوق بشر در یک سفر رسمی دو هفته‌ای به مناطق مختلف آمریکا رفت و در گزارش خود به حقایق نگران‌کننده درباره جهت حرکت دولت این کشور در حوزه‌های فقرزدایی اشاره کرده است.

او نه تنها هشدار داده که قانون جدید مالیات‌ها، بر عمق و گستردگی نابرابری بین فقرا و ثروتمندان آمریکا می‌افزاید، بلکه ترامپ را به تغییر آگاهانه جامعه آمریکا برای تبدیل شدن به نابرابرترین جامعه در جهان متهم کرده است.آلستون در گزارش خود می‌نویسد: «استثنا بودن آمریکا در حوزه‌های مختلف در بسیاری از موارد قابل پذیرش بود، اما آمریکای امروز در حال حرکت به سمت استثنا بودن در حوزه‌هایی است که سبب نگرانی می‌شود. برای مثال، تاکید جمهوری‌خواهان کنگره بر محدود کردن برنامه خدمات درمانی و بهداشتی آمریکا با هدف تامین کاهش درآمدهای مالیاتی، به از دست رفتن جان تعداد زیادی از مردم این کشور منجر خواهد شد.»با اجرای قانون جدید مالیات‌ها که در آن از مالیات شرکت‌ها و اشخاص کاسته می‌شود، در ۱۰ سال آینده ۱۵۰۰ میلیارد دلار بر بدهی عمومی دولت افزوده خواهد شد. جمهوری‌خواهان قصد دارند با محدود کردن برنامه‌های بهداشتی و درمانی که در دولت قبلی اجرا می‌شد بخشی از این بدهی را جبران کنند.

یافته‌های آلستون دولت ترامپ را با یک چالش بزرگ مواجه می‌کند. این اتهام به ترامپ وارد می‌شود که فعالانه به دنبال لطمه وارد کردن به میلیون‌ها آمریکایی است. ترامپ بارها از سازمان ملل انتقاد کرده و گفته است این سازمان هیچ نفعی برای آمریکا ندارد اما هنگامی که اتهام‌هایی به او و حزب جمهوری‌خواه وارد می‌شود شرایط فرق می‌کند.آلستون در دو هفته مأموریت خود با خانواده‌های کم درآمد و نیز مقامات دولتی در ایالت‌های مختلف آمریکا گفت‌وگو کرد.از پیش تعدادی از کارشناسان نسبت به افزایش نارضایتی‌ها در جامعه آمریکا هشدار داده بودند. ناآرامی‌هایی که در سال‌های اخیر به دلیل تبعیض علیه سیاهپوستان یا اقلیت‌های قومی روی داده و همچنین افزایش فقر علل اصلی ناآرامی‌های گذشته و افزایش احتمال ناآرامی‌ها در آینده هستند. ترامپ در سال جاری میلادی قصد دارد بخش‌های دیگری از برنامه‌های خود را که عموما به نفع ثروتمندان است، اجرا کند.

فیلیپ آلستون

گاردین