ترامپ در دوران تبلیغات انتخاباتی وعده داده بود مالیات‌ها را کاهش دهد. اکنون به نظر می‌رسد او به وعده خود عمل کرده و مالیات شرکت‌ها از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد کاهش یافته است اما آیا تغییر قانون مالیات‌ها لازم بوده و به نفع طبقه متوسط جامعه آمریکا خواهد بود؟

در این باره دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده و اقتصاددان‌ها معتقدند در شرایط کنونی اقتصاد، کاهش مالیات‌ها تاثیر بزرگی بر ایجاد اشتغال یا رونق اقتصاد نخواهد داشت؛ زیرا از یکسو بازار کار در شرایط اشتغال کامل قرار دارد و از سوی دیگر شرکت‌ها از منابع مالی حاصل از کاهش مالیات، نه برای سرمایه‌گذاری تجاری بلکه برای بازپرداخت بدهی‌های خود استفاده خواهند کرد. همچنین طبقه متوسط جامعه از این تغییر قانون سود نمی‌برد، زیرا کاهش مالیات‌ها عمدتا شامل حال ثروتمندان می‌شود.واکنش بازار مالی آمریکا به تصویب برنامه مالیاتی ترامپ چندان مثبت نبود و اکنون کارشناسان می‌گویند باید منتظر ماند و دید رفتار شرکت‌ها پس از اجرای برنامه یاد شده چگونه است.اقتصاد آمریکا در فصول گذشته رشد مناسبی داشته و شاخص‌های مهم آن از جمله وضعیت اشتغال، بخش مسکن و سرمایه‌گذاری‌ها امیدبخش بوده است. البته ترامپ سعی کرده شرایط کنونی را حاصل تلاش‌های دولت خود معرفی کند. در مطالب حاضر به تاثیرات تصویب قانون مالیاتی جدید بر بورس آمریکا و رفتار سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان و نیز شرایط کلی اقتصاد آمریکا اشاره می‌کنیم.