شواهد و اتفاقات جاری از بالا رفتن سطح تنش میان ایران و آمریکا خبر می‌دهد، تنشی که با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا روندی صعودی به خود گرفته است و در روزهای اخیر، با نمایش نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل به اجرا در آمد، آغاز فاز تازه‌ای از ماجراجویی را نوید می‌دهد. متهم کردن ایران در ماجرای حمله موشکی به ریاض بخش جدیدی از سناریویی است که آمریکا در قبال ایران و خاورمیانه در پیش گرفته است. موضوعی که با واکنش مقامات مختلف نظامی و دیپلماتیک کشورمان مواجه شده است. باید منتظر ماند و هوشیارانه رفتار طرف آمریکایی را رصد کرد. جان مینارد کینز، اقتصاددان معروف می‌گوید: «سرمایه‌گذاری موفق، پیش‌بینی پیش‌بینی دیگران است!» باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی افق مناسبات سیاسی میان ایران و آمریکا و سناریوهای محتمل پرداخته است.