اما سیاست‌های دولت جدید آمریکا در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، افزایش بدهی‌های عمومی دولت‌ها در اقتصادهای توسعه‌یافته و نوظهور، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در شبه جزیره کره، رشد اندک بهره‌وری و بروز برخی تنش‌ها در روابط چین و آمریکا، برخی از رویدادهایی هستند که بر اقتصاد جهان تاثیر منفی داشته‌اند و احتمالا این تاثیر در سال جدید میلادی ادامه پیدا خواهد کرد. شناسایی ریسک‌هایی که رونق اقتصاد جهان را تهدید می‌کنند، به رفع آنها کمک خواهد کرد. تحلیلگران و نهادهای بین‌المللی به برخی از این ریسک‌ها و روش‌های مقابله با آنها اشاره کرده‌اند. در مطالب حاضر به دیدگاه‌هایی که در این زمینه مطرح شده اشاره خواهد شد. به‌ویژه دولت‌ها باید اصلاحات ضروری را با سرعت اجرا کنند و ترتیبی دهند تا بهبود نسبی اوضاع به سرخوشی و سهل‌انگاری منجر نشود.بدون شک در سال جدید میلادی نمی‌توان تمامی ریسک‌ها را رفع کرد اما لازم است نهادهای تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذاران، این ریسک‌ها را درک کرده و در مسیر از میان بردن آنها حرکت کنند.