مسائل محتوایی چون ترافیک شدید و ناکارآمدی نظام حمل ونقل شهری،آلودگی شدید هوا،نابودی تدریجی باغات و فضای سبز طبیعی شهر، گسترش وجه آشکار فقر شهری در قالب کودکان کار،نزولی شدن کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده و تاریخی شهر تهران، وضعیت نامطلوب مدیریت پسماند به خصوص دربخش تولید و تفکیک، بالارفتن ریسک ناشی از خطرات طبیعی (زلزله) و انسان‌ساخت(آتش)در زندگی شهری، برهم خوردن تعادل اجتماعی و فرهنگی در شهر تهران بین شمال و جنوب و مسائل بدمسکنی و عرضه مسکن فراتر از توان خانوار است؛ البته به این مسائل می‌توان موارد متعدد دیگری افزود. اما وجه دیگر چالش‌ها و مسائل شهر تهران از مسائل ساختاری اداره شهرتهران ناشی می‌شود.

مدیریت شهری دربرابر این مسائل که شهر و شهروندان را تهدید می‌کند، منفعل بوده یا اقدامات آن فاقد اثربخشی کافی و چه بسا باعث پیچیده شدن و عمیق‌تر شدن مشکلات می‌شود. با نگاهی به مشکلات شهر تهران در این دو وجه شهروندان تهرانی پس از گذشت ۱۲ سال از عمر مدیریت شهری گذشته، اوایل سال جاری با رای قاطع به تیم جدید مدیریت شهری از یکسو خواهان برطرف کردن مشکلات شهر و از سوی دیگر خواهان ارتقای کیفیت زندگی در شهر تهران شدند.حالا بیش از ۱۰۰ روز از استقرار تیم جدید مدیریت شهری که اولین وعده آن ایجاد آرامش و آسایش برای شهروندان تهرانی است، می‌گذرد و این سوال مطرح است که آیا مدیریت شهری توانسته در مدت گذشته عملکرد یا اقدامی در جهت حرکت به سمت ایجاد آسایش و آرامش برای پایتخت‌نشینان داشته باشد؟ آیا مدیریت شهری جدید در مسیری که وعده آن را داده است حرکت می‌کند یا آنکه نیاز است در همین ابتدا تغییر مسیر داده و مسیر جدیدی را برگزیند؟ چه مسائل و مشکلاتی پیش‌روی اصلاحات مدنظر شهرداری تهران قرار دارد؟ با نگاهی به مجموعه این سوالات، در صفحه باشگاه اقتصاددانان امروز تلاش شده از صاحب‌نظران و کارشناسان این حوزه پاسخ این سوالات را جویا شویم.