در دوران ۳۷ ساله ریاست جمهوری موگابه، سوء مدیریت و فساد گسترده سیاسی و اقتصادی سبب شد اقتصاد این کشور غنی از لحاظ منابع طبیعی، دچار فروپاشی شود و بیش از ۹۰ درصد مردم در فقر به‌سر ببرند. رئیس‌جمهوری جدید وعده داده با اجرای اصلاحات فراگیر، رونق را به اقتصاد این کشور باز می‌گرداند. اما درباره تمایل و توانایی او در عمل به این وعده تردیدهای جدی وجود دارد.

نکته نخست فساد گسترده در تمامی بخش‌های اقتصاد به‌ویژه در بین مقامات بلندپایه حکومتی است که سبب خواهد شد هرگونه تلاش برای سامان دادن به اوضاع با موانع متعدد مواجه شود. سیاست‌های اقتصادی موگابه سبب شده زیرساخت‌های زیمبابوه در وضعیت بسیار بد باشد و سرمایه‌گذاران خارجی از حضور در این کشور بهراسند. اقدامات زیادی باید از سوی رئیس‌جمهوری بعدی انجام شود تا اقتصاد زیمبابوه در مسیر بهبود قرار گیرد. در مطالب امروز به ابعاد بحران اقتصادی زیمبابوه و شرایطی که برای رونق اقتصادی این کشور باید تحقق یابد، اشاره شده است.

موگابه در دوران ریاست جمهوری خود با مخالفان به خشن‌ترین شکل برخورد کرد و اجازه نداد متخصصان در مناصب حکومتی قرار گیرند تا وضعیت بهبود یابد. به همین دلیل در حال حاضر متخصصان زیمبابوه‌ای در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند و بازگرداندن آنها به این کشور کار ساده‌ای نخواهد بود.

و یک سوال بسیار مهم این است که آیا آقای منانگاگوا که چند دهه دوست و فرد بسیار مورد اعتماد موگابه بوده تمایل دارد اصلاحات واقعی را در این کشور اجرا کند؟