اساسا روند نرخ تورم و میزان تغییرات آن ابزاری است تا به وسیله آن بتوان چشم‌انداز اقتصاد کشورهای مختلف در سال‌های آینده را پیش‌بینی کرد. در این بین نگاهی به صدرنشینان لیست تورم‌های چند رقمی نشان از برخی تصمیمات غلط یا نابجا دارد که منجر شده است بی‌ثباتی بر آنها حاکم شود و بی‌کفایتی مسوولان اعتراضات مردمی را به بار آورد. یکی از مهم‌ترین تاثیرات بی‌ثباتی‌های سیاسی را می‌توان اکنون در زیمبابوه مشاهده کرد. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی چند کشور پرداخته است که هم‌اکنون با تورم‌های بالا دست به گریبان هستند.