پس از استقرار دولت سازندگی و ابتکار عمل در حوزه تامین مالی برخی پروژه‌های نفت و گاز شرایط رو به بهبودی را شاهد بودیم. در دوره اصلاحات این روند شتاب مناسبی گرفت و برخی بانک‌های معتبر دنیا حاضر شدند تامین مالی پروژه‌های بزرگ صنعتی در کشور را به عهده بگیرند. این روند با بروز مناقشات هسته‌ای در دولت نهم و دهم روند معکوسی را طی کرد و شرایط تامین مالی به علت ریسک بالای اقتصاد کشور بسیار وخیم شد. اما پس از اجرای توافق برجام دوباره شاهد تغییر نگاه بانک‌ها و موسسات تامین مالی هستیم. اما در حال حاضر شرایط برای بسیاری از شرکای خارجی برای حضور در تامین مالی پروژه‌ها متفاوت است. چالش‌های قانونی و نبود ابزار‌های نوین و همچنین شرایط اقتصادی کشور مجموعه‌ای از چالش‌ها را برای تامین مالی به‌وجود آورده‌اند. روش‌های متفاوت تامین مالی و ابزار‌های گوناگون موجود در عرصه بین‌المللی به خوبی پتانسیل ایفای نقش موثری را در اقتصاد کشور دارند؛ اما طی چند سال گذشته همواره موضوع فاینانس به‌عنوان یکی از روش‌ها مطرح بوده و سایر ابزارهای رقیب آن‌چنان مطرح نبوده است. کارشناسان اقتصادی در این پرونده به بررسی راه حل‌های رفع چالش‌های موجود و مقایسه انواع ابزارهای تامین مالی پرداخته‌اند.