صرف‌نظر از انگیزه‌هایی که او برای این اقدام داشته تحلیلگران معتقدند افق اقتصادی و سیاسی عربستان اکنون مبهم‌تر و نگران‌کننده‌تر از قبل شده است. اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی در رکود بوده و کسری بودجه افزایش یافته است. رشد قیمت نفت در ماه‌های اخیر نتوانسته اقتصاد عربستان را به رونق برساند و در این شرایط، بحران داخلی در این کشور تحت تاثیر اقدامات هفته گذشته محمد بن سلمان شدت یافته است. بزرگ ترین لطمه‌ای که این اقدامات در بر دارد کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به افق اقتصادی و سیاسی عربستان است. عربستان برای خروج از رکود اقتصادی و کاهش کسری بودجه به حضور فراگیر سرمایه‌گذاران خارجی نیازمند است و اکنون احتمال آنکه برنامه‌های دولت عربستان به سرعت اجرا شود، کمتر شده است. نکته مهم دیگر این است که اقدامات محمد بن سلمان، در نهایت به افزایش تمرکز قدرت در دست او منجر می‌شود و این عاملی دیگر برای نگرانی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. در مطالب امروز به جنبه‌های مختلف اقدام هفته پیش محمد بن سلمان و تاثیری که این اقدامات بر چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی عربستان دارد، اشاره شده است. به باور کارشناسان، ولیعهد عربستان باید هر چه زودتر از ابهام‌های موجود کاسته و زمینه را برای افزایش شفافیت فراهم کند.عاملی که بر شدت نگرانی‌ها افزوده این است که اکنون عربستان در خارج با چالش‌های مختلف مواجه و بعید است محمد بن سلمان بتواند همزمان به مدیریت بحران‌های موجود بپردازد.