با مطالعه تحولات جمعیتی ایران طی چهار دهه اخیر به خوبی می‌توان به ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی امروز کشور پی برد. افزایش داوطلبان شرکت در آزمون‌های ورود به تحصیلات عالی و دانشگاه‌ها وایجاد ظرفیت لازم برای عرضه خدمات دانشگاهی، بیکاری و افزایش بازنشسته‌ها و چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی از جمله مواردی هستند که در یک دهه اخیر بسیار مورد توجه دولتمردان و سیاست‌های کلان کشور بوده است. طی سال‌های گذشته تشویق فرزندآوری برای حفظ نیروی کار جوان در جهت توسعه کشور در سال‌های آینده یکی از مهم‌ترین سیاست‌های جمعیتی کشور بوده است. از سوی دیگر افزایش تعداد شهروندان بازنشسته کشور،  علاوه بر مشکلات ساختاری صندوق‌های بازنشستگی، آنها را با چشم انداز مبهمی روبه‌رو ساخته است. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی تحولات جمعیتی کشور و سیاست‌های اتخاذشده پرداخته‌اند.