در دوره ریاست خانم یلن بر بانک مرکزی، وضعیت اقتصاد آمریکا بهتر شده و نگرانی‌هایی که درباره آینده در بین سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان وجود داشته تااندازه زیادی از میان رفته است. اکنون نرخ بیکاری در آمریکا ۲/ ۴ درصد و نرخ تورم پایین‌تر از ۲ درصد است. در بخش‌های دیگر اقتصاد آمریکا نیز شرایط امیدبخش است البته هنوز نمی‌توان گفت روند بهبود شرایط مستحکم است. خانم یلن به‌ویژه در حوزه ارتباط با بازار و مصرف‌کنندگان بسیار خوب عمل کرده و باقی ماندن او در سمت ریاست بر بانک مرکزی سبب تداوم رونق بازارهای مالی و اطمینان مصرف‌کنندگان خواهد بود.

اما به نظر می‌رسد آقای ترامپ علاقه‌مند است فردی دیگر را در این سمت قرار دهد. به باور منابع مطلع، گزینه مورد نظر او آقای پاول است. آقای پاول از برنامه‌های خانم یلن در حوزه سیاست‌های پولی حمایت کرده و اگر او به ریاست بانک مرکزی انتخاب شود، کمترین شوک به بازارها وارد خواهد شد.سیاست‌ها و عملکرد فردی که رئیس بعدی بانک مرکزی آمریکا خواهد شد بر اقتصاد آمریکا و جهان تاثیری بزرگ دارد و به همین دلیل در تمامی بازارهای مالی بزرگ، سرمایه‌گذاران منتظر اعلام نام او هستند. در مطلب حاضر به عملکرد خانم یلن در چهار سال اخیر، گزینه‌های مطرح در فهرست آقای ترامپ و گزینه‌ای که به احتمال زیاد رئیس بعدی بانک مرکزی آمریکا خواهد بود اشاره شده است.