از تبعات چنین نظام ارزی می‌توان به فسادهایی مانند رانت‌خواری که در بازار ارز یکی از بزرگ‌ترین مشکلات نرخ‌های متعدد ارز است، اشاره کرد. زمانی که نرخ ارز غیرواقعی باشد هزینه واقعی تولید نیز مشخص نیست و افراد، موسسات و شرکت‌ها سعی دارند به روش‌های مختلف، ارز را با نرخ پایین به دست آورند.

اقتصاد ایران در چند دهه گذشته صرفا طی یک دوره کوتاه در دولت اصلاحات و ابتدای دولت نهم ارز تک‌نرخی را تجربه کرده است، به گفته اقتصاددانان، آثار واقعی‌سازی نرخ ارز در همان مدت کوتاه، نتایج درخشانی داشت.  از مهم‌ترین فواید واقعی‌سازی نرخ ارز می‌توان به دور شدن فساد مالی از بازار و کاهش بوروکراسی اداری در این بخش و نشان دادن هزینه واقعی تولید اشاره کرد. از ابتدای دولت یازدهم تاکنون دولتمردان بارها واقعی‌سازی نرخ ارز را وعده داده‌اند؛ اما تاکنون چنین سیاستی اجرایی نشده است.  کارشناسان معتقدند سیاست‌های حاکم بر بازار ارز، ادامه روند دولت نهم و دهم بوده و پایین نگاه داشتن دستوری نرخ ارز در آینده‌ای نه چندان دور با افزایش جهشی نرخ ارز بی‌ثباتی گسترده‌ای را به اقتصاد ایران بازمی‌گرداند.اقتصاددانان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی لزوم واقعی‌سازی نرخ ارز و راهکارها و آسیب‌های روند فعلی آن پرداخته‌اند.