در حال حاضر بیشترین توجهات به موضوعاتی نظیر برنامه موشکی و هسته‌ای کره‌شمالی، فساد در شرکت‌های ژاپنی، اتهام‌های سوءاستفاده از قدرت که علیه آبه و برخی مقامات حزب لیبرال دموکرات مطرح است و برخی معضلات اقتصادی معطوف است.

در سال‌های اخیر سیاست اصلی آبه برای غلبه بر رکود اقتصادی، اجرای برنامه‌های انبساطی پولی بوده است. اما اکنون مشخص شده که این برنامه موثر نبوده و لازم است تدابیر جدید اتخاذ شود. از سوی دیگر بحران کره‌شمالی به آسانی قابل رفع نیست. اتهام‌هایی که علیه آبه و برخی مقامات حزب لیبرال دموکرات در حوزه سوءاستفاده از قدرت مطرح است از محبوبیت نخست‌وزیر کاسته است.

کارشناسان می‌گویند اگر در انتخابات اخیر، رقیبی قدرتمند برای حزب لیبرال دموکرات و آبه وجود داشت پیروزی آنها بعید بود. در واقع شرکت‌کنندگان در انتخابات، چاره‌ای جز انتخاب این حزب نداشته‌اند. این یک واقعیت تلخ است که سبب می‌شود هرگونه بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی در ژاپن دشوار باشد.

البته پیروزی حزب حاکم لیبرال دموکرات در انتخابات ژاپن سبب اطمینان نسبی سرمایه‌گذاران و رونق بازارهای مالی آسیا شده است اما تداوم این وضعیت به سیاست‌هایی وابسته است که آبه اتخاذ خواهد کرد. در مطالب حاضر به برخی از مهم‌ترین مسائلی که اقتصاد ژاپن دچار آن است و راهی که نخست‌وزیر برای بهبود شرایط باید طی کند اشاره شده است.