اقتصاد چین با تولید ناخالص داخلی ۲/ ۱۱ هزار میلیارددلاری، رقیب اصلی اقتصاد آمریکاست و برخی تحلیلگران معتقدند در سال‌های آینده اقتصاد چین جایگاه اقتصاد آمریکا را تصاحب خواهد کرد. افزایش قدرت اقتصادی چین زمینه‌ساز رشد نفود سیاسی این کشور در مناطق مختلف جهان و نیز در نهادهای بین‌المللی است. در مطالب حاضر به اولویت‌های دولت چین در ۵ سال آینده یعنی مبارزه با فساد، مقابله با آلودگی‌های زیست محیطی  و همچنین تاثیری که حرکت چین در این مسیر بر جایگاه آمریکا در صحنه سیاسی و اقتصادی جهان دارد، اشاره شده است.

همچنین تاثیر کاهش نرخ رشد اقتصاد چین بر بازارهای مختلف و اقتصادهای صادرکننده مواد خام بررسی شده است. به نظر می‌رسد ضروری است شرکای تجاری چین به‌ویژه آن دسته از کشورها که بخش اصلی درآمد خود را از صادرات مواد خام به چین کسب می‌کنند با دقت تحولات اقتصادی این کشور را  رصد کنند. بعید است نرخ رشد اقتصاد چین در چند سال آینده بالای ۷ درصد باشد و این به معنای کند شدن رشد تقاضای این کشور برای مواد خام به‌ویژه نفت خواهد بود. صادرکنندگان نفت به چین طی سال‌های آینده شاهد حرکت این کشور به سمت استفاده از انرژی‌های پاک و خودروهای برقی خواهند بود.