اگر آنطور که پیش‌بینی شده ترامپ نتواند دیگر کشورها را به همراهی با آمریکا متقاعد کند، واشنگتن در انزوا قرار خواهد گرفت و توانایی بسیار کمتری در اجرای دیگر برنامه‌های خود خواهد داشت. نکته مهم دیگر این است که اقدامات غیرعاقلانه ترامپ در ماه‌های اخیر از جمله خارج کردن آمریکا از پیمان آب و هوایی پاریس، از تاثیرگذاری آمریکا در سطح بین‌المللی و وجهه این کشور کاسته است.البته در مدتی که تا اعلام تصمیم کنگره باقی است شرکت‌های خارجی مشتاق به فعالیت در ایران با ابهام‌های متعدد مواجه خواهند بود و باید با احتیاط بیشتر رفتار کنند. در هفته‌های آینده به تدریج مشخص خواهد شد آیا ترامپ می‌تواند زمینه را برای تصویب برنامه‌ای سختگیرانه‌تر علیه ایران در کنگره فراهم کند یا نه. البته حتی در این حوزه نیز اطمینانی به موفقیت او وجود ندارد. در مطالب حاضر، دیدگاه‌هایی درباره تاثیر راهبرد جدید ترامپ بر بازارهای مختلف مطرح شده و نیز به راه پرپیچ و خم رئیس‌جمهوری آمریکا برای پیشبرد این راهبرد اشاره شده است.