آرشیو روزنامه شماره ۴۵۶۹ دنیای اقتصاد

اخبار بازرگانی - روزنامه شماره ۴۵۶۹

  • سه توصیه برای اقتصاد ۹۸

    دنیای اقتصاد: راه چهارساله هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دوره هشتم با سه توصیه اقتصادی برای سال آینده به انتها رسید. آخرین نشست پارلمان اقتصاد پایتخت روز گذشته هم حال و هوای پایان سال را داشت و هم به نوعی مراسم خداحافظی افرادی بود که در دوره نهم در اتاق تهران حضور ندارند. بازار تعارف و تقدیر و تمجید اعضا از یکدیگر و هیات‌رئیسه هم بسیار گرم بود.

بیشتر