گروه بازرگانی: قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در کارگروه مسائل و مشکلات صادرات صنعت سیمان و کلینکر با بیان اینکه برای دستیابی به هدف رشد ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی در سال جاری چاره‌ای نیست جز اینکه ظرفیت‌های خالی را فعال کنیم، گفت: رسیدن به رشد ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی در سال جاری نیاز به همت مضاعفی دارد و نمی‌توان به این مهم دست یافت مگر با فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی. مجتبی خسروتاج با بیان اینکه نباید ظرفیت تولید سیمان را کاهش دهیم، تاکید کرد: باید بررسی کنیم اگر قیمت‌ها کاهش یابد آیا می‌توان امید داشت که رقبا قدرت رقابت کردن با ایران در افغانستان و عراق را از دست دهند. به گفته وی، باید موانع ریشه‌یابی شود، معتقدم باید میز کار را با نگاه بازاریابی و کارآ شدن فعال کنیم.