مهندس محمدرضا نجفی‌منش نایب رئیس کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق بازرگانی تهران اتاق بازرگانی یا به عبارتی پارلمان بخش خصوصی تجمعی از بازرگانان، مدیران صنایع، معادن، کشاورزی و تشکل‌های مربوطه است تا بتواند پیشنهادهای فعالان اقتصادی را جمع‌بندی کند و به صورت یک برنامه منسجم در اختیار مسوولان قرار دهد. باید به این نکته توجه داشت که دولت به تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و فعالان بخش خصوصی نیز نمی‌توانند به تنهایی پیشرفت اقتصادی را محقق کنند. این امر نتیجه کار دسته جمعی است. در حال حاضر تشکل‌های صنفی متعددی در کشور داریم که امکان دارد منافع متضادی هم با هم داشته باشند. اگر این تشکل‌ها به صورت انفرادی بخواهند به فعالیت بپردازند نتیجه‌بخش نخواهد بود. اتاق‌های بازرگانی در حکم سدی هستند که همه تشکل‌ها را پشت سر خود جمع می‌کنند و خروجی فعالیت آن یک جریان آرام است. علاوه بر این اتاق بازرگانی وظیفه نمایندگی اعضای اتاق برای مذاکره با دولت را بر عهده دارد؛ بنابراین نباید نقش مخالف را بازی کند بلکه باید یک نقش میانی داشته باشد. یکی دیگر از وظایف اتاق بازرگانی این است که با شناسایی مزیت‌های تجاری کشورهای مختلف از طریق رایزن‌های بازرگانی، پل ارتباطی را برای فعالان بازرگانی ایجاد کند. از سوی دیگر، اتاق‌ها باید با شناسایی مسائل و مشکلات فعالان بازرگانی در زمینه مالی، حمل‌ونقل، دریافت تسهیلات و... راه‌حل‌های رفع این مشکلات را در تعامل با دولت ارائه کند. در حال حاضر یکی از مسائل مورد بحث این است که دولت باید نقش حاکمیتی داشته باشد و کارها را به بخش خصوصی واگذار کند. در این میان اتاق‌های بازرگانی می‌توانند با ایجاد کنسرسیوم‌هایی در اجرای فعالیت‌های اقتصادی بزرگ نقش داشته باشند. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا نظرات کارشناسی اتاق‌های بازرگانی خیلی مهم است؛ بنابراین اتاق‌ها می‌توانند نقش‌های کلیدی را ایفا کنند.