سومین نمایشگاه نوشیدنی و صنایع وابسته از نهم تا دوازدهم مرداد‌ماه سال‌جاری در تهران برگزار می‌شود. همزمان با برگزاری این نمایشگاه نیز نخستین گردهمایی سراسری مدیران و صاحبنظران صنایع نوشیدنی در انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع‌غذایی دانشگاه بهشتی با عنوان «نوشیدنی سالم- جامعه سالم»، در شهرک غرب برگزار می‌شود. در این گردهمایی مدیران صنایع نوشیدنی، جهانی شدن و حضور در بازارهای جهانی‌، فناوری روز دنیا و تاثیر آن بر روند تولیدات داخلی‌، سلامت و بهداشت در صنایع تولیدی و کیفیت و استاندارد در صنایع نوشیدنی را بررسی می‌کنند. همچنین در سومین نمایشگاه نوشیدنی و صنایع وابسته مسوولان و مدیران وزارتخانه‌های بهداشت‌، جهاد کشاورزی و صنایع‌، موسسه استاندارد و مدیران صنایع تولیدی موفق این بخش به بحث و تبادل‌نظر می‌پردازند.