گروه بازرگانی- اتاق تهرانی‌ها همچنان در انتظار میزبانی از رییس کل بانک‌مرکزی به سر می‌برند.

براساس شنیده‌ها، تاکنون برای ابراهیم شیبانی، سه دعوتنامه حضور در نشست «صبحانه با مسوولان» اتاق تهران ارسال شده، اما رییس کل بانک‌مرکزی هنوز در جمع هیات نمایندگان این اتاق حاضر نشده است. اینکه چرا رییس کل بانک‌مرکزی به این دعوتنامه‌ها پاسخ مثبت نمی‌دهد، موضوعی است که به درستی مشخص نیست و دلایل آن در پرده ابهام قرار دارد.