رییس سازمان توسعه تجارت، از بازگشت سود بازرگانی واردات گوشت قرمز به ۵۰‌درصد خبر داد و گفت: از اول آذر‌ماه جاری سود بازرگانی واردات گوشت قرمز دوباره از صفر به ۵۰‌درصد بازگشت.

مهدی غضنفری، در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر»، با اشاره به بازگشت سود بازرگانی واردات گوشت قرمز به ۵۰‌درصد اولیه خود، گفت: وزارت بازرگانی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت گوشت قرمز در ماه‌های گذشته، تعرفه واردات گوشت را از ۵۰‌درصد به صفر کاهش داده بود.

معاون بازرگانی، افزود: کاهش ۵۰‌درصدی تعرفه واردات گوشت قرمز در راستای ذخیره‌سازی آن بود تا در مواقع ضروری ذخیره احتیاطی برای متعادل شدن قیمت‌ها وارد بازار شود.