گروه بازرگانی - مدیرکل سازمان تجارت جهانی معتقد است که پیوند میان ISO و WTO برای تجارت بین‌المللی یک امر حیاتی است.

پاسکال لامی در پیامی ویدئویی به «بیست‌ونهمین مجمع جهانی ISO» تصریح کرد که خلا استانداردهای جهانی لطمات جدی بر تجارت وارد می‌کند.به نظر لامی، اگر نظام جهانی استانداردهای تولید و صادرات وجود نداشته باشد، نمی‌توان تشخیص داد که تفاوت میان کیفیت کالاها چیست و این روند خطرناک می‌تواند به کشمکش‌های تجاری میان کشورها تبدیل شود.لامی گفت: همچنان که همگان می‌دانند سازمان تجارت جهانی تعیین‌کننده استانداردها نیست و فعالیت این سازمان حول محور نظام تجارت چند جانبه و جلوگیری از تخلف و بزه‌کاری است.به گفته مدیرکل سازمان تجارت جهانی، اعضای این سازمان در توافقنامه‌های مربوط به معیارها و استانداردهای فنی، بر این مقوله تاکید کرده‌اند و معیارهای بین‌المللی را پذیرفته‌اند.