طی حکمی از سوی سعیدلو معاون اجرایی رییس‌جمهوری، دکتر محمدرضا عباسی به مدت سه سال به عنوان مدیر عامل جدید سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند (آبادان- خرمشهر) منصوب شد.

در این حکم از زحمات و تلاش‌های دوساله دکتر مرتضی ممویی، مدیر‌عامل پیشین منطقه آزاد اروند تقدیر شده است. محمدرضا عباسی که پیش از این انتصاب، عضو هیات‌مدیره سازمان منطقه آزاد اروند بود در زمان هشت‌سال دفاع مقدس فرماندار خرمشهر بوده است. محدوده منطقه آزاد حدود ۱۷۳کیلومتر مربع در محدوده‌ای از شهرهای آبادان و خرمشهر قرار دارد.