گروه بازرگانی-۷۰۰‌ شرکت از ۴۰‌کشور جهان در چهارمین نمایشگاه بازسازیی عراق در امان پایتخت اردن گرد هم آمده‌اند تا دستاوردها و طرح‌های خود را به نمایش بگذارند. در حاشیه این نمایشگاه سه روزه، همایش فرصت‌های سرمایه گذاری در عراق نیز با حضور ۴۰‌مقام عراقی و شماری از مقامات کشورهایی دیگر برپا می‌شود.

به گزارش «گلف‌نیوز» به گفته سالم الخز‌اعله، وزیر صنعت و بازرگانی اردن، این نمایشگاه دروازه ورود به بازار عراق و مشارکت در طرح‌های صنعتی و تجاری آن است.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بازسازی عراق نیازمند۳۰۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذ‌اری در زمینه‌های همچون نفت، صنایع زیر ساختی، کشاورزی و ساختمان است.

الخزاعله از شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه خواست که با سرمایه‌گذاری در عراق و اشتغال آفرینی، جرایم بیکاری و بحران اجتماعی در این کشور را کاهش دهند. به اعتقاد وی، یکی از دلایل اغتشاش در عراق، علاوه بر عملیات تروریستی، بیکاری و ناامیدی از وضعیت اشتغال در آینده است.از ایران نیز، چند شرکت به این نمایشگاه رفته‌اند.