شرکت سهامی ویژه صادرکنندگان در اتاق بازرگانی تشکیل می‌شود.

به گزارش «فارس» این شرکت که با محوریت اتاق بازرگانی تشکیل خواهد شد، برای تسریع در ارائه جوایز صادراتی است. با تشکیل این شرکت به جای پرداخت جایزه نقدی صادراتی صادرکنندگان سهام شرکت‌های دولتی را دریافت خواهند کرد. این سهام مربوط به سهام شرکت‌های ذیل اصل ۴۴ و شرکت‌های سود‌ده است.

معادل بدهی وزارت بازرگانی به صادرکنندگان برای جوایز صادراتی که ۳۵۰میلیارد تومان است، سرمایه به این شرکت تزریق خواهد شد. بر اساس این تفاهم صادرکنندگان می‌توانند سهام خود را بفروشند و یا از سود سهام بهره ببرند.