مبادلات تجاری ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با ایران در هشت ماه نخست سال جاری میلادی با ۱۱‌درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶/۱۵‌میلیارد یورو رسید. به گزارش «یورو استات»، صادرات اتحادیه اروپا به ایران در هشت ماه نخست سال ۲۰۰۷ با کاهش ۱۷‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۲۹۹/۶‌میلیارد یورو رسید. صادرات اروپا به ایران در هشت ماه نخست سال قبل ۶/۷‌میلیارد یورو اعلام شده بود.

کارشناسان فشارها بر بانک‌های اروپایی برای خودداری از اعطای اعتبارات صادراتی به شرکت‌های اروپایی صادرکننده کالا به ایران را عامل کاهش ۱۷‌درصدی صادرات اتحادیه اروپا به ایران می‌دانند. واردات اتحادیه اروپا از ایران در این مدت نیز با کاهش ۸/۴ درصدی مواجه شد و به ۲۹۷/۹میلیارد یورو رسید. واردات اروپا از ایران در هشت ماه نخست سال ۲۰۰۶ بالغ‌بر ۷۶/۹‌میلیارد یورو اعلام شده بود. نفت خام، مهم‌ترین کالای وارداتی اتحادیه اروپا از ایران در هشت ماه نخست سال ۲۰۰۷ بوده است. در این مدت واردات نفت خام اتحادیه اروپا از ایران با کاهش ۵/۵‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۹/۸‌میلیارد یورو رسید. ماشین‌آلات صنعتی و تجاری نیز مهم‌ترین کالای صادراتی اتحادیه اروپا به ایران در این مدت بوده است. ارزش کل صادرات ماشین‌آلات اتحادیه اروپا به ایران در این مدت با ۲۱‌درصد کاهش به ۴/۳‌میلیارد یورو رسید.