خبرگزاری فارس- رییس اتحادیه سراسری دامداران با اشاره به اینکه طرح خودکفایی گوشت با وجود آماده بودن از ماه قبل اجرا نمی‌شود، گفت: کسانی در پشت پرده اجازه خودکفایی گوشت را نمی‌دهند.

سیروس روستا در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: بیش از یک ماه از تفاهم‌نامه خودکفایی گوشت می‌گذرد و به رغم آماده بودن مقدمات اجرا، هنوز این طرح اجرایی نشده است. رییس اتحادیه سراسری دامداران ایران افزود: ظاهرا کسانی پشت پرده هستند که به دلیل شیرین بودن طعم واردات، اجازه اجرای طرح خودکفایی گوشت را نمی‌دهند. وی ادامه داد: اجرای این طرح در ابتدا اسیر بوروکراسی‌های بی‌مورد شد و در حال حاضر نیز به‌رغم اینکه حتی مجوز تحویل علوفه مدت‌دار صادر شده است، اما این طرح وارد مرحله اجرا نمی‌شود. روستا ادامه داد: در ابتدا مقرر بود، قرارداد با دامداران و تحویل علوفه در قبال تحویل چک و سفته انجام شود، اما اکنون متولیان تحویل علوفه تقاضای ضمانتنامه بانکی می‌کنند. او تصریح کرد: در صورتی که عزم ملی برای خودکفایی گوشت و بی‌نیازی به واردات است، باید جلوی بوروکراسی‌های بی‌مورد و سنگ‌اندازی‌ها گرفته شود، وگرنه این طرح هیچ وقت اجرا نخواهد شد.