با تصویب شورای عالی استاندارد، کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری به میزان «هشت در هزار ارزش فوب کالا» تعیین شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، کارمزد خدمات واردات مواد اولیه واحدهایی که مستقیما اقدام به واردات مواد اولیه در حد نیاز تولیدات خود می‌کنند، مشروط بر استاندارد بودن محصول تولیدی آنها، به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود. کارمزد خدمات در مواردی که ترخیص کالای وارداتی بر اساس گواهی بازرسی معتبر صادره از سوی موسسات و شرکت‌های بازرسی دارای مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود، به میزان هفت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود. بر این اساس، مبنای محاسبه کارمزد موضوع این بند برای کلیه اقلام وارداتی با ارز مرجع به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود.

همچنین مبنای محاسبه کارمزد خدمات کالاهای اساسی وارداتی شامل گندم خوراک انسان، روغن خام، شکر خام، برنج، ذرت و کنجاله سویا که با ارز مرجع وارد کشور می‌شود، تا پایان سال ۱۳۹۲ به میزان یک در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود.