معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه میانگین سطح عمومی قیمت میوه در بازار بالا نیست، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم به دلیل وفور مرکبات بازار میوه تا پایان سال آرام باشد. محمدصادق مفتح در پاسخ به این سوال که عده ای گرانی میوه‌های وارداتی را عامل افزایش قیمت میوه‌هایی همچون پرتقال و انار ایرانی می‌دانند، گفت: حجم واردات میوه در سال جاری بسیار ناچیز بوده است؛ به طوری که تا امروز واردات میوه به ۵ هزار تن هم نمی‌رسد.وزیر بازرگانی در حالی از قیمت میوه در بازار داخلی ابراز رضایت می‌کند که متوسط قیمت هر کیلو سیب، پرتقال و انار ۱۵۰۰ تومان است که حداقل نسبت به سال گذشته ۵۰درصد افزایش یافته است.