مدیرکل سازمان تجارت جهانی، هشدار داد: در صورتی که کنگره آمریکا در اختیارات مذاکره‌کنندگان آن تا زمانی بیش از اواسط سال ۲۰۰۷میلادی، تجدیدنظر نکند، مذاکرات جهانی که به منظور رفع موانع تجارت آزاد برگزار می‌شود، با شکست مواجه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از برلین، «پاسکال لامی» در گفت وگو با روزنامه «ولت آم سونتاگ» آلمان گفت: در صورتی که اختیارات مذاکره‌کنندگان افزایش نیابد، مذاکرات تجارت آزاد با شکست مواجه خواهد شد.

با این حال وی افزود: نشانه‌هایی از اینکه در اختیارات دولت آمریکا تجدیدنظر صورت پذیرد، دیده می‌شود، اگرچه تا پیش از اینکه این مذاکرات به حالت تعلیق درآید، این امر مشاهده نمی‌شد.

لامی گفت: انتظار ندارد توافقنامه تجاری در زمینه تجارت آزاد تا پایان سال‌جاری، منعقد شود.

در حالی که لامی روز دوشنبه گذشته مذاکرات پنج ساله دور «دوحه» را به دلیل شکست شش قدرت تجاری جهان در رسیدن به توافقی در زمینه تعرفه و یارانه به حالت تعلیق درآورد، اما از اعضای سازمان تجارت جهانی خواسته است که پیشنهادهای خود را پس نگیرند.