معاون وزیر بازرگانی و رییس مرکز ملی فرش گفت: کمیته‌ای در مرکز ملی فرش برای شناسایی بازارهای جدید صادرات فرش تشکیل می‌شود و امیدواریم نتایج این کمیته تا پایان پاییز به تشکل‌ها، تجار، بدنه تولید و رسانه‌ها ارائه شود. مرتضی فرجی در گفت‌وگو با «فارس» با تاکید بر شناسایی بازار جدید برای عرضه فرش، افزود: در تحقیقات بازاریابی مرکز، استراتژی توسعه بازار را مورد توجه قرار دادیم. فرجی یادآور شد: برای یافتن بازارهای جدید چند کشور اولویت‌بندی خواهد شد و براساس این اولویت‌ها، کشورهای فعال مشخص خواهند شد.

معاون وزیر بازرگانی و رییس مرکز ملی فرش گفت: برای کشور مالزی و سن‌پترزبورگ در سال‌جاری برنامه داریم.

وی با بیان اینکه کار مطالعاتی در این خصوص انجام شده، افزود: نمایشگاه‌هایی در این کشورها برگزار می‌شود و در صورتی که

باز خورد مثبت باشد، بخش‌خصوصی برای حضور در این مناطق تشویق خواهد شد.