مسوول روابط عمومی سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری مشهد از برگزاری نمایشگاه فناوری اطلاعات، نرم‌افزار و شهر الکترونیکی (اله‌سیت) در آذرماه سال‌جاری در مشهد خبر داد. مجید مصطفوی، ویژگی‌ این نمایشگاه را فعالیت در زمینه شهرهای الکترونیکی برشمرد و اظهار داشت: آشناسازی مدیران با مدیریت شهری مبتنی بر فناوری اطلاعات، ارائه فعالیت‌های انجام شده در حوزه خدمات الکترونیکی شهری توسط شهرداری مشهد، معرفی طرح پایلوت شهر الکترونیک مشهد و قابلیت‌های سرمایه‌گذاری در اجرای این پروژه ملی از مزایای این نمایشگاه در سال‌های گذشته بوده است.

او گفت: این نمایشگاه تنها نمایشگاه فناوری اطلاعاتی است که مدیران شهری را از سراسر کشور دعوت می‌کند، به گونه‌ای که سال گذشته ۳۰۰‌نفر از مدیران شهری کشور به این نمایشگاه دعوت شده بودند.