یکی از وظایف مهم کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسوولیت اجتماعی اتاق ایران، ترویج اصول صحیح حاکمیت شرکتی و تلاش برای ارتقای سطح دانش و فرهنگ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارگیری حاکمیت شرکتی در بخش‌خصوصی کشور و منتفع‌کردن شرکت‌ها از مزایای به‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارگیری آن است. در همین راستا ترجمه استاندارد ISO ۳۷۰۰۰ که توسط سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) به‌عنوان اولین و تنها استاندارد حوزه حاکمیت شرکتی منتشر شده‌، با همکاری کمیته حاکمیت شرکتی این کمیسیون و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران انجام ‌شده‌است.

به‌‌‌‌‌‌‌‌‌طورکلی فقدان دید یکپارچه به همه جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حاکمیت شرکتی یکی از مهم‌ترین معضلات این حوزه به‌شمار می‌رود که باعث می‌شود برخی از بخش‌های آن همواره مغفول واقع شوند. از جمله مهم‌ترین مزایای این راهنما آن است که ساختاری جامع و یکپارچه را در مقیاس جهانی معرفی می‌کند که در آن کلیه حوزه‌هایی که هیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به جهت دستیابی به موفقیت و تحقق هدف سازمانی خود باید مدنظر قرار دهند، مورد اشاره قرار گرفته و راهنمایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی درخصوص شیوه پرداختن به آنها نیز ارائه شده‌است. کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسوولیت اجتماعی اتاق ایران امیدوار است از طریق ترجمه و انتشار محتوای این استاندارد، گامی کوچک در ایفای رسالت خود در این حوزه برداشته باشد.