اتاق بازرگانی شاید آخرین پناهگاه بخش‌خصوصی است که باید برای این بخش از جامعه اقتصادی حفظ شود. در سال‌های مختلف یکی از انتقادها به اتاق‌های بازرگانی حضور افراد دولتی و نیمه‌دولتی است که در هیات‌نمایندگان جای داشتند. این مسلم است که مشکلات بخش‌خصوصی را خود بهتر از هر نهاد دیگری می‌داند لذا لازم است در آینده فعالان اقتصادی واقعی بخش‌خصوصی در کرسی‌ها اتاق‌ها جای بگیرند. فعال اقتصادی واقعی‌بودن نیز یکی از دغدغه‌های دلسوزان اتاق بوده که خوشبختانه با آیین‌نامه جدید انتخابات با اضافه‌کردن شرایطی از قبیل میزان فروش یا بیمه پرسنل و ارائه اظهارنامه مالیاتی و... روش احراز صلاحیت را تا حدودی بهبود بخشیده‌اند. فعال اقتصادی واقعی مشکلات کف بازار را با پوست و استخوان لمس کرده و توانایی بیشتری برای مطالبه‌گری و جلوگیری از ضررهای بیشتر را دارد. یکی دیگر از انتقادها به اتاق‌های بازرگانی رئیس‌محور بودن و عدم‌ترک کرسی‌های ریاست اتاق‌ها است که دومی را با آیین‌نامه جدید اصلاح کردند؛ به‌ترتیبی‌که امکان تصدی کرسی‌های ریاست اتاق‌ها برای بیش از دو دوره وجود نداشته باشد، اما برای موضوع اول یعنی رئیس‌محور بودن اتاق باید ترتیبی اتخاذ شود تا هیات‌نمایندگان اتاق‌ها که بازوی اجرایی هیات‌رئیسه اتاق‌هاست فعال‌تر عمل‌کند و زمان مشخصی را صرف مطالبه‌گری حق و حقوق بخش‌خصوصی کند.

متاسفانه در حال‌حاضر برخی از هیات‌نمایندگان اتاق‌ها به‌جای صرف وقت در جهت منافع بخش خصوصی، بیشتر مشغول حل مسائل خود از طریق لابی‌های موجود هستند. متاسفانه میزان تعهد به انجام مسوولیت‌های هیات‌نمایندگان اتاق در این سال‌ها کم شده‌است. علاوه‌بر این با افزایش ناامیدی، بی‌ثباتی اقتصادی و نبود گوش‌شنوای واقعی، باعث دلسردی اکثر هیات‌نمایندگان اتاق‌ها شده که سبب بروز کاهش فعالیت آنها شده‌است. انتخابات نزدیک است و حضور بخش‌خصوصی پای صندوق‌های رای جهت زنده نگه‌داشتن امید بهبودی اقتصاد، رای به افراد شایسته و حفظ جایگاه بخش‌خصوصی الزامیست. افراد شایسته در هیات‌نمایندگان اتاق‌ها باید افرادی جسور و مطالبه‌گر باشند که صرفا در جهت منافع بخش‌خصوصی فعالیت کنند و زمان کافی را صرف این امر کنند. افراد خلاق و نوآور جوان شاید بتوانند با تغییر استراتژی‌های مطالبه‌گری بخش خصوصی، تاثیر بیشتری در تسهیل کسب‌وکار بخش‌خصوصی واقعی داشته‌باشند.