وی با اشاره به اینکه رویکرد این طرح، جریمه‌محور نبوده و به‌صورت توصیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و ارشادی انجام شد، تصریح کرد: با اجرای این طرح ‌هزار و ۸۰۰ فقره پرونده تخلف تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد.  مدیرکل بازرسی و نظارت بر کالا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اساسی وزارت جهادکشاورزی توجه به کمیت، کیفیت و قیمت را سه محور اصلی نظارت بر بازار کالا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اساسی و محصولات کشاورزی خواند و گفت: کالا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مانند شیر، ماست، پنیر، روغن، گوشت، مرغ و برنج از جمله مهم‌ترین اقلامی بودند که در این طرح مورد بازرسی قرارگرفتند.