طبق آمار موجود، پس از استان تهران، استان‌های اصفهان، خراسان‌رضوی، البرز و فارس بیشترین پروژه تحقیق و توسعه را در کشور اجرا کرده‌‌‌‌‌‌اند.  براساس این گزارش که بر مبنای آمارگیری مرکز آمار ایران از فعالیت‌‌‌‌‌‌ ۲‌هزار و ۳۰۷شرکت‌‌‌‌‌‌ دانش‌بنیان در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ به‌دست آمده است؛ از مجموع تعداد پروژه‌‌‌‌‌‌های تحقیق و توسعه در کشور، گروه علوم فنی و مهندسی با ۱۳‌هزار و ۴۸ پروژه بیشترین و گروه هنر با ۲۸ پروژه کمترین تعداد را به خود اختصاص داده‌‌‌‌‌‌اند. درضمن در بین انواع پروژه‌‌‌‌‌‌های تحقیق و توسعه پروژه‌‌‌‌‌‌های کاربردی بیشترین سهم و هزینه را به خود اختصاص داده‌‌‌‌‌‌اند و بعد از آن به ترتیب پروژه‌‌‌‌‌‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای و بنیادی قرار دارند.  به‌علاوه گروه‌های تحصیلی علوم فنی و مهندسی و علوم انسانی به ترتیب با ۹/ ۳۰درصد و ۴/ ۳۰‌درصد بیشترین سهم و گروه هنر با ۲/ ۲‌درصد کمترین سهم از تعداد محققان کارگاه‌‌‌‌‌‌های دارای فعالیت تحقیق و توسعه را به خود اختصاص داده‌‌‌‌‌‌اند.  برآیند این گزارش نشان می‌دهد در سال‌۱۳۹۸، تعداد ۲۰‌هزار و ۲۳۴ نفر محقق در شرکت‌های دانش‌بنیان سراسر کشور مشغول به فعالیت بوده‌‌‌‌‌‌اند که از این تعداد، ۴‌هزار و ۸۲۵ نفر آن را زنان و ۱۵‌هزار و ۴۰۹ نفر را مردان تشکیل داده‌‌‌‌‌‌اند. درضمن درجریان بررسی تعداد محققان این حوزه دیده می‌شود که بیشترین تعداد محققان در استان‌های تهران، اصفهان و البرز هستند.  در این بین نگاهی به وضعیت جهان در حوزه تحقیق و توسعه نشان می‌دهد؛ در سطح جهانی بنگاه‌های آمریکایی با ۱/ ۱۸درصد و چینی با ۱/ ۹‌درصد بیشترین رشد را در تحقیق و توسعه در سال‌۲۰۲۰ داشتند. این رشد در نتیجه تعدد شرکت‌های فعال در حوزه‌‌‌‌‌‌های فناوری اطلاعات و سلامت در آمریکا و فناوری اطلاعات در چین است، در مقابل سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری تحقیق و توسعه امارات‌متحده‌عربی در این سال‌حدود ۲/ ۲درصد کاهش یافت.  در سال‌۲۰۲۰، سهم شرکت‌های مستقر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا از کل سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری جهانی در تحقیق و توسعه به ترتیب حدود ۳/ ۲۰ و ۸/ ۳۷‌درصد کاهش یافته و در مقابل این سهم برای شرکت‌های چینی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و به ۵/ ۱۵‌درصد رسیده است.  در ضمن اتحادیه اروپا در ۲۰۲۰ با ۱/ ۱۸۴‌میلیارد یورو سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در تحقیق و توسعه  بیشترین سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری را در بخش خودرو و سایر حمل‌ونقل و کمترین سرمایه‌گذاری را در بخش ساخت‌و‌ساز داشته است. ایالات‌متحده آمریکا نیز در ۲۰۲۰، با ۶/ ۳۴۳‌میلیارد یورو سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در تحقیق و توسعه، بیشترین سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری را در بخش خدمات فناوری اطلاعات و کمترین سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری را در بخش ساخت‌و‌ساز داشته است. چین نیز در آن سال با ۱۴۱‌میلیارد یورو سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در تحقیق و توسعه بیشترین سرمایه‌گذاری را در بخش تولیدکنندگان فناوری اطلاعات و کمترین سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری را در بخش هوا و فضا داشته است. درضمن بخش عمده رشد جهانی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه در سال‌۲۰۲۰ مربوط به بخش خدمات ICT با سهم ۵/ ۱۵درصد و پس از آن بخش سلامت با ۷/ ۵‌درصد و تولیدکنندگان ICT با ۸/ ۱۲درصد است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند