این کمیته در جدیدترین نشست خود درخصوص رفع تعلیق و تمدید اعتبار کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده، همچنین واردات مواداولیه و قطعات موردنیاز تولید از محل ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران تصمیم‌گیری کرده است.

به گزارش کنفدراسیون صادرات ایران، تصمیمات این کمیته را محمود اسکندری، سرپرست دفتر خدمات ارزی و مالی به مدیران صمت سراسر کشور ابلاغ کرده است.

براساس اولین مصوبه عمومی هفتادودومین نشست کمیته اقدام ارزی، رفع تعلیق و تمدید اعتبار کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفانشده سال‌۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۰، در صورت ورود کالا به کشور و ارائه قبض انبار تا پایان خرداد‌ماه ۱۴۰۱ منوط به ارائه تعهد محضری به اداره کل صمت استان صادرکننده کارت بازرگانی، دال بر عدم‌انجام صادرات تا ایفای کامل تعهدات ارزی معوقه، به‌منظور ثبت‌سفارش، اظهار و ترخیص‌کالا مجاز خواهد بود.

براساس تصمیم کمیته اقدام ارزی، باتوجه به مصوبه آذر‌ماه سال‌۱۳۹۷ هیات‌وزیران، واردات مواداولیه و قطعات موردنیاز تولید از محل ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، در بازه زمانی ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ لغایت پایان اسفند ۱۳۹۹ با تایید ارزش و مصرف اقلام موصوف توسط سازمان مناطق ذی‌ربط پذیرفته می‌شود.

1 نفر این پست را پسندیده اند