به گزارش تسنیم، امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی در ابلاغیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به انجمن زغال‌سنگ چارچوب‌های صادرات کنسانتره زغال‌سنگ را تعیین کرد. در این ابلاغیه آمده است: عرضه زغال‌سنگ و فرآورده‌های آن از طریق بورس انرژی ایران صورت پذیرد، بنابراین تا فراهم‌شدن زیرساخت‌ها و عملیاتی‌شدن مفاد ابلاغیه فوق صادرات کنسانتره زغال‌سنگ پس از استعلام از واحدهای مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده در صورت عدم‌نیاز آنها بر اساس قیمت پایه ارزش متناسب با پایه جهانی طبق ضوابط و مقررات جاری بلامانع است. مقتضی است با توجه به افزایش ۱۰۰‌درصدی قیمت جهانی زغال‌سنگ طی ‌ماه‌های اخیر، متوسط قیمت فرآورده‌های موردنظر صادراتی به‌صورت هفتگی و به تفکیک جهت انعکاس به دفتر تعیین ارزش گمرک ارسال شود.